Om Serapeion

Ledarskap genom självinsikt

Ett gott ledarskap kräver en stor del av självinsikt. Serapeion ger dig träning och verktyg i denna ädla konst. 

Christer Claus

Christer Claus är Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledare och författare.

Vad betyder Serapeion?

SERAPEION – Serapistemplet i Alexandria — Antikens främsta ledarskapsinstitut.

Utveckling genom självinsikt

Grekernas framgångar under Alexander den store berodde till stor del på det stöd man fick från de erövrade folken. Hippokrates läkekonst var eftertraktad och likaså den monumentala grekiska byggnadskonsten. Alexanders barndomsvän Ptolemaios blev Satrap i Egypten. Här hade staden Alexandria anlagts i den obetydliga byn Rhacotis, den då kända världens geografiska mittpunkt. Vid Alexanders död tillskansade sig Ptolemaios hans lik och gjorde därmed anspråk på successionen. I och med detta skapades den dynasti från Farao Ptolemaios I Soter (Frälsaren), som kom att avslutas vid Cleopatras död 275 år senare. Ptolemaios vision var att skapa en hellenistisk universalreligion och övertrumfa Athens kulturella hegemoni. Genom skattebefrielse samlade han samtidens lärde: Persiska Mager kunniga i Astronomi; Timotheus från Eumolpidfamiljen som förestod de Eleusinska mysterierna; Manetho-egyptisk Osirispräst och Euclides den framstående geometrikern från den platonska Akademiskolan i Athen. Detta blev en av världens genom tiderna främsta Akademier och kulturinstitutioner till en början ledd av den framstående bibliotekarien Zenodotus från Efesos. För första gången i historien skapades här en religionsuppfattning enbart byggd på empirisk vetenskaplig grund.

Inskriptionen över Akademins ingångsportal i Athen kan ses som en programförklaring, ”Endast den som behärskar Geometrin äger inträde” (Midís ageométris ísito). Det handlar om att utveckla ett tredimensionellt tänkande för att kunna skapa tydliga idéer (eidos=tankebilder) i enlighet med den kosmiska världsordningen. De högst invigda i denna tradition kallades Nomothetiker (Laggivare) och var bland de främsta i Areopagen (den lagstiftande rådsförsamlingen). Farao Ptolemaios beordrade sålunda Euclides att inviga honom i Akademins mysterietradition. ”Inte förrän du har studerat Geometrin under 5 år”, svarade Euclides. Så fick Farao ödmjuka sig inför en makt större än den världsliga---kunskapen. Ptolemaios ville sammanfatta den av Platon omskrivna Konungsliga Konsten;(Grek.=Basiliki Tekni.Lat.=Ars Regia). Det är ett tufft ledarskapsprogram för att bli en konungars like som består i att tränas till att bli en värdig person för att styra länder, folk och institutioner. I Serapeions Basilika (Hus för att skapa kungar) uppnådde bara de bästa sin slutexamen motsvarande dagens promoveringar—att rituellt bli smord till en ledare.

Serapeion var ett vetenskapligt tempeluniversitet och forskningsbibliotek för hela den kända världen och utbildade lärare (Didaskaloi) för sin initiatiska religion--Hermetismen. Man ansåg då att det var ledarens självklara uppgift att styra sina underordnade med religionen som form. Ledaren är den som inger livsmod och hopp med hjälp av goda ideal och kraftfulla föreställningar och metaforer.

År 389 e.Kr. fick Theophil den kristne Patriarken av Alexandria order av Kejsar Theodosius (en arab född i Spanien 346) att bränna ned Serapeion. Detta skedde år 391 då de kristna barbarerna vandaliserade templet och under 6 månader eldade upp över miljonen handskrivna papyrusrullar och därmed västerlandets då kända historieskrivning. De lärda filosoferna vid Serapeion förföljdes och mördades, bl.a. stenades den kvinnliga filosofen och matematikern Hypatia till döds.

Serapeion i Alexandria ger en bild för hur ett ledarskapsinstitut kan gestalta sig. Serapeion i Stockholm idag har något utav detta för att utveckla ditt personliga ledarskap.

Låter detta intressant?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar jag dig!

 
 
 
 
unsplash