Böcker & program för Management

Christer Claus är Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledare och författare.

Romanen Mästaren från det Vita Mörkret av Christer Claus

Romanen ”Mästaren från det Vita Mörkret” 

Här har du en roman i den outrerade genre som kallas kioskdeckare. Det är också en satir över svensk naiv godtrogenhet; kaotisk sjukvård; orkeslösa poliser och en tafatt allmänhet.

Intrigen är rapp och innehåller många oväntade vändningar för den som vill tappa hakan.

Boken innehåller en ingående framställning av Voodoo och dess konsekvenser.

Serapeion bokförlag

Förlaget har givit ut sju böcker. I en serie om sex böcker har följande getts ut: "Den ockulta vägen", "Själens blommor – en bok om yoga", "Monoteismens Monopolspel – religion som affärsidé", Kärlekens närvaro – om att älska på riktigt", "Ondskans rötter" och "Det självklara flödet – Om ledarskapets ledarskap". Den senaste boken är en roman som heter "Mästaren från det Vita Mörkret.

Författare till alla böcker är Christer Claus.

Boken det självklara flödet av Christer Claus

Det självklara flödet

Dagens ledare kan lära av taoistiskt processtänkande. Kejsar Wen, som skrev ”Förändringarnas bok” utgick från metaforer tagna från naturen. Jesus hittade sina liknelser från människors vardag. Sokrates är föregångaren till dagens processledare. Boken handlar om att frigöra det kreativa flöde, som är grunden för verkligt ledarskap. Att verkligen inspirera medarbetare är att kunna tala själens språk i bilder och skapa grupper som fungerar som egna organismer i samverkan med andra. 
LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Ondskans rötter

Ondskans rötter

Boken beskriver ondskan som ett uttryck för en inre vanmakt som tar yttre form i maktanspråk och förtryck. Den förstärks i grupper där ett hierarkiskt apflocksbeteende uppkommer under en yttre kris. Honorna underkuvas och krig mot andra grupperingar startas. Kvinnoförtryck och syndabockstänkande är varningssignaler att en subkultur blivit malign.
LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Kärlekens närvaro

Kärlekens närvaro
Om att älska på riktigt

Den verkliga Kärleken kan inte förstås utan bara upplevas. Det går inte att skriva om den. Men boken är en handbok för alla som vill komma närmare kraften i vår djupa innerliga Kärlek bakom livslögner och försvar. De sant älskande har nått fram till något som står över all tro och alla religioner. I denna tid av utbytbarhet i relationer är upplevelsen av att älska Kärleken viktigare än någonsin.
LÄS MER OM BOKEN ››


Boken Monoteismens Monopolspel av Christer Claus

Monoteismens Monopolspel
– religion som affärsidé

Boken har flera tankegångar som tillsammans ska generera en ny insikt om det som kallas för Monoteism. Dessa religioner handlar om en gud som är en mental konstruktion och inte om Gud som det fenomen man möjligen kan få en upplevelse av. Monoteismen handlar om manliga prästerskap och deras sätt att lura församlingarna på pengar och andra fördelar. 
LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Själens blommor – en bok om yoga av Christer Claus

Själens blommor – en bok om yoga

Den här boken handlar om Yoga, som betyder förening av de två flödena av solenergin Ha och månenergin Tha i den ljuskropp, som vi utvecklar genom andningsövningar och meditation. Detta kallades i alkemin för Conjunctio. Vår utvecklingsväg idag är svårare än tidigare i historien, men vår förståelse genom psykoterapins kunskaper är större än någonsin.
MER OM BOKEN ››

Boken Den ockulta vägen av Christer Claus

Den ockulta vägen

Den här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden.

Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos.
MER OM BOKEN ››

Christer Claus

(född 1955), MSc, MBA. Organisationskonsult; Leg. Psykolog;
Leg. Psykoterapeut. Forsknings- och Psykoterapi- handledare.

Christer har sedan 1978 arbetat med Hypnos, Mental träning och Gestaltterapi i kristerapier, konfliktlösning och ledarskapsutveckling. Sedan 1994 förestår han Ledarskapsinstitutet Serapeion och har utvecklat dess unika Management-program. Christer forskar på Karolinska Institutet kring användningen av projektiva personlighetstest. Han är utexaminerad från Handelshögskolans MBA-program i General Management.

Christer har gjort många resor i och studier av andra kulturer för att hitta bra metoder för personlig utveckling. Det är främst Yoga och Nyplatonism som har inspirerat honom till att utveckla den moderna Psykologins paradigm.

Christer Claus
Heraclitus

Som inspiratörer har Christer bland andra haft:

  • Herakleitos från Efesos och kretsloppstanken (Enantiodromia)
  • Hierokles av Alexandria och livsnödvändigheten (Ananke)
  • John Bowlby (1907-1990) och anknytningspsykologin
  • Milton Erickson (1902-1980) och hypnosteori
  • Friedrich Nietzsche (1844-1900) och livslögnsteori

Vad betyder Serapeion?

SERAPEION
Serapistemplet i Alexandria — Antikens främsta ledarskapsinstitut.

Grekernas framgångar under Alexander den store berodde till stor del på det stöd man fick från de erövrade folken. Hippokrates läkekonst var eftertraktad och likaså den monumentala grekiska byggnadskonsten. Alexanders barndomsvän Ptolemaios blev Satrap i Egypten.
LÄS MER ››

Alexandria

Tjänster du kan boka hos Serapeion