Böcker & Managementprogram
Christer Claus, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledare och författare

Ny utgivning: Själens blommor – en bok om yoga

Den här boken handlar om Yoga, som betyder förening av de två flödena av solenergin Ha och månenergin Tha i den ljuskropp, som vi utvecklar genom andningsövningar och meditation. Detta kallades i alkemin för Conjunctio. Vår utvecklingsväg idag är svårare än tidigare i historien, men vår förståelse genom psykoterapins kunskaper är större än någonsin.

Vi kan genom Yoga och Psykoterapi i kombination, snabbt bli integrerade till de ljusbärare som är människans slutmål i evolutionen. Boken visar hur individens karma i form av psykologiska försvar kan bearbetas för att öppna upp de sju chakras – Själens blommor.

Författaren Christer Claus arbetar som psykolog och psykoterapeut. Han har utövat och studerat Yoga på flera Ashrams i Indien.

Ugivning: maj 2020. LÄS MER OM BOKEN ››

Serapeion bokförlag

Förlaget har kommit ut med sin första bok: Den ockulta vägen – januari 2020. Författare är Christer Claus. Flera böcker i samma serie planeras att ges ut de närmaste åren. Den andra boken Själens blommor – en bok om yoga släpps i maj 2020.

Den ockulta vägen

Den här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden. Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos.
MER OM BOKEN ››

Managementprogram

Serapeion arbetar med affärsstrategi: konflikthantering, problemlösning och krishantering. Vi arbetar också med stresshantering och ledarskap. Ett gott ledarskap innebär att ha ett särskilt förhållningssätt till omvärlden.
LÄS MER ››

Christer Claus

(född 1955), MSc, MBA. Organisationskonsult;

Leg. Psykolog; Leg. Psykoterapeut. Forsknings- och Psykoterapi- handledare.

Christer har sedan 1978 arbetat med Hypnos, Mental träning och Gestaltterapi i kristerapier, konfliktlösning och ledarskapsutveckling. Sedan 1994 förestår han Ledarskapsinstitutet Serapeion och har utvecklat dess unika Management-program. Christer forskar på Karolinska Institutet kring användningen av projektiva personlighetstest. Han är utexaminerad från Handelshögskolans MBA-program i General Management.

Christer har gjort många resor i och studier av andra kulturer för att hitta bra metoder för personlig utveckling. Det är främst Yoga och Nyplatonism som har inspirerat honom till att utveckla den moderna Psykologins paradigm.

Som inspiratörer har Christer bland andra haft:
Herakleitos från Efesos och kretsloppstanken (Enantiodromia)
Hierokles av Alexandria och livsnödvändigheten (Ananke)
John Bowlby (1907-1990) och anknytningspsykologin
Milton Erickson (1902-1980) och hypnosteori
Friedrich Nietzsche (1844-1900) och livslögnsteori

Vad betyder Serapeion?

SERAPEION
Serapistemplet i Alexandria—Antikens främsta ledarskapsinstitut.

Grekernas framgångar under Alexander den store berodde till stor del på det stöd man fick från de erövrade folken. Hippokrates läkekonst var eftertraktad och likaså den monumentala grekiska byggnadskonsten. Alexanders barndomsvän Ptolemaios blev Satrap i Egypten.

Läs mer här ››

Serapeion – Leadership | Change Management

Tjänster du kan boka hos Serapeion

Psykolog | Psykoterapi

Organisation | Ledarskap

Relationer

Hypnos