Böcker & program för Management
Christer Claus är Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledare och författare.

Ledarskapsinstitutet Serapeion

Vi kan hjälpa dig att förändra din verksamhet till det bättre!


Christer Claus Leg. Psykolog / Leg. Psykoterapeut/Handledare Christer har arbetat med insiktsterapi, mental träning och Gestaltmetod i kristerapier, konfliktlösning och ledarskapsutveckling sedan 1978. År 1994 etablerade Christer verksamheten Serapeion och har utvecklat dess unika Management program. Christer är forskare på Karolinska Institutet och utexaminerad från Handelshögskolans MBA-program.


Managementprogram

Böcker

Klicka för mer information

Det självklara flödetDagens ledare kan lära av taoistiskt processtänkande. Kejsar Wen, som skrev ”Förändringarnas bok” utgick från metaforer tagna från naturen. Jesus hittade sina liknelser från människors vardag. Sokrates är föregångaren till dagens processledare. Boken handlar om att frigöra det kreativa flöde, som är grunden för verkligt ledarskap. Att verkligen inspirera medarbetare är att kunna tala själens språk i bilder och skapa grupper som fungerar som egna organismer i samverkan med andra.

Klicka för mer information

Monoteismens Monopolspel religion som affärsidé


Boken har flera tankegångar som tillsammans ska generera en ny insikt om det som kallas för Monoteism. Dessa religioner handlar om en gud som är en mental konstruktion och inte om Gud som det fenomen man möjligen kan få en upplevelse av. Monoteismen handlar om manliga prästerskap och deras sätt att lura församlingarna på pengar och andra fördelar.

Klicka för mer information

Ondskans rötterBoken beskriver ondskan som ett uttryck för en inre vanmakt som tar yttre form i maktanspråk och förtryck. Den förstärks i grupper där ett hierarkiskt apflocks-beteende uppkommer under en yttre kris. Honorna underkuvas och krig mot andra grupperingar startas. Kvinnoförtryck och syndabocks-tänkande är varningssignaler att en subkultur blivit malign.

Klicka för mer information

Själens blommor - en bok om yoga


Den här boken handlar om Yoga, som betyder förening av de två flödena av solenergin Ha och månenergin Tha i den ljuskropp, som vi utvecklar genom andningsövningar och meditation. Detta kallades i alkemin för Conjunctio. Vår utvecklingsväg idag är svårare än tidigare i historien, men vår förståelse genom psykoterapins kunskaper är större än någonsin.

Klicka för mer information


Mästaren från det vita mörkret


Här har du en roman i den outrerade genre som kallas kioskdeckare. Det är också en satir över svensk naiv godtrogenhet; kaotisk sjukvård; orkeslösa poliser och en tafatt allmänhet.

Intrigen är rapp och innehåller många oväntade vändningar för den som vill tappa hakan.

Boken innehåller en ingående framställning av Voodoo och dess konsekvenser.

Klicka för mer information

Kärlekens närvaro

- om att älska på riktigt


Den verkliga Kärleken kan inte förstås utan bara upplevas. Det går inte att skriva om den. Men boken är en handbok för alla som vill komma närmare kraften i vår djupa innerliga Kärlek bakom livslögner och försvar.

De sant älskande har nått fram till något som står över all tro och alla religioner. I denna tid av utbytbarhet i relationer är upplevelsen av att älska Kärleken viktigare än någonsin.


Klicka för mer information

Den ockulta vägenDen här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden.

Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos.

 
 
 
 
unsplash