Monoteismens Monopolspel


Religion som affärsidé


Boken har flera tankegångar som tillsammans ska generera en ny insikt om det som kallas för Monoteism.

Dessa religioner handlar om en gud som är en mental konstruktion och inte om Gud som det fenomen man möjligen kan få en upplevelse av.

Monoteismen handlar om manliga prästerskap och deras sätt att lura församlingarna på pengar och andra fördelar.

En persons gudsuppfattning ger en förståelse för hur vi har skapat en inre bild av den goda föräldern. Detta sker under den ordlösa anknytningsfasen före två års ålder. En tidigt skadad föräldrarelation får en demonisk/djävulsk kvalitet och formar det vi kallar ondskan. Föreställningen om djävulen gör att prästerna kan gå in i rollen som representant för det goda och skydda en person från sin egen inre anknytningsångest.

Monoteismen handlar om offer; Abrahams offer av sin egen son Isak, Gud som offrar sin egen son Jesus; Mujaheddin som offrar sig själva för Allah.
Offertanken går emot det som är personlig utveckling mot harmoni och lycka. Och Monoteismen hindrar en människa i den personliga bearbetningen av sig själv och skadar mer än hjälper människor i sina liv.

Monoteismens Monopolspel kan beställas från:

unsplash