Mästaren från det Vita Mörkret

Han var en riktigt ond person. De flesta av oss, tursamt nog, har inte träffat verkligt onda människor. Vi kanske känner en del elaka, som innerst inne bara är ledsna barn. Men de helt igenom onda är lika fåtaliga som de genuint goda. Man känner igen dem på samma sak. De är beredda att gå under själva bara de får genomföra sitt goda respektive onda. Marley Lomax hade inga skrupler, han ville verka för sin utarbetade plan även om han själv skulle stryka med på kuppen. Sverige var det perfekta landet att skapa ondskans fulländning. Ett land bebott av osäkra, naiva och godtrogna personer. Här fanns grunden till att kunna dupera folk och göra dem till psykologiska slavar, Zombies.


Mästaren från det Vita Mörkret kan beställas från:

unsplash