Serapeions förlag

Serapeions förlag har gett ut böcker av författaren Christer Claus som har arbetat som psykolog och psykoterapeut i 40 år, men är också invigd i ockultismens allra högsta kunskaper. Han har också utövat och studerat Yoga på flera Ashrams i Indien och varit lärare i religionskunskap.

Dagens ledare kan lära av taoistiskt processtänkande. Kejsar Wen, som skrev ”Förändringarnas bok” utgick från metaforer tagna från naturen. Jesus hittade sina liknelser från människors vardag. Sokrates är föregångaren till dagens processledare. Boken handlar om att frigöra det kreativa flöde, som är grunden för verkligt ledarskap. Att verkligen inspirera medarbetare är att kunna tala själens språk i bilder och skapa grupper som fungerar som egna organismer i samverkan med andra. En inspirerad grupp, organisation; eller företag är den snabbaste ”andliga” utvecklingen för en individ, som då öppnar upp ett flöde som initierar ledarskap.

Författaren Christer Claus är psykolog; psykoterapeut och MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

LÄS MER ››

Boken

Boken beskriver ondskan som ett uttryck för en inre vanmakt som tar yttre form i maktanspråk och förtryck. Den förstärks i grupper där ett hierarkiskt apflocksbeteende uppkommer under en yttre kris. Honorna underkuvas och krig mot andra grupperingar startas. Kvinnoförtryck och syndabockstänkande är varningssignaler att en subkultur blivit malign.

Författaren Christer Claus är psykolog; psykoterapeut och har arbetat med svåra personlighetsstörningar. Boken är en sammanfattning av hans doktorsavhandling.

LÄS MER ››

Boken

Boken har flera tankegångar som tillsammans ska generera en ny insikt om det som kallas för Monoteism. Dessa religioner handlar om en gud som är en mental konstruktion och inte om Gud som det fenomen man möjligen kan få en upplevelse av. Monoteismen handlar om manliga prästerskap och deras sätt att lura församlingarna på pengar och andra fördelar.

LÄS MER ››

Boken

Den verkliga Kärleken kan inte förstås utan bara upplevas. Det går inte att skriva om den. Men boken är en handbok för alla som vill komma närmare kraften i vår djupa innerliga Kärlek bakom livslögner och försvar. De sant älskande har nått fram till något som står över all tro och alla religioner. I denna tid av utbytbarhet i relationer är upplevelsen av att älska Kärleken viktigare än någonsin.

Författaren Christer Claus beskriver det mellanmänskliga i allmänhet men Kärleken som förenande kraft i synnerhet.

LÄS MER ››

Själens blommor – en bok om yoga

Den här boken handlar om Yoga, som betyder förening av de två flödena av solenergin Ha och månenergin Tha i den ljuskropp, som vi utvecklar genom andningsövningar och meditation.  Detta kallades i alkemin för Conjunctio. Vår utvecklingsväg idag är svårare än tidigare i historien, men vår förståelse genom psykoterapins kunskaper är större än någonsin.

LÄS MER ››

Boken

Den ockulta vägen

Den här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden. Detta kan också jämföras med Yoga som betyder förening. Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos. 

LÄS MER ››

Om författaren

Christer har sedan 1978 arbetat med Hypnos, Mental träning och Gestaltterapi i kristerapier, konfliktlösning och ledarskapsutveckling. Sedan 1994 förestår han Ledarskapsinstitutet Serapeion och har utvecklat dess unika Management-program. Christer forskar på Karolinska Institutet kring användningen av projektiva personlighetstest. Han är utexaminerad från Handelshögskolans MBA-program i General Management.

Christer har gjort många resor i och studier av andra kulturer för att hitta bra metoder för personlig utveckling. Det är främst Yoga och Nyplatonism som har inspirerat honom till att utveckla den moderna Psykologins paradigm.