Den ockulta vägen

Den här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden. Detta kan också jämföras med Yoga som betyder förening.

Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos. 

Om författaren

Christer har sedan 1978 arbetat med Hypnos, Mental träning och Gestaltterapi i kristerapier, konfliktlösning och ledarskapsutveckling. Sedan 1994 förestår han Ledarskapsinstitutet Serapeion och har utvecklat dess unika Management-program. Christer forskar på Karolinska Institutet kring användningen av projektiva personlighetstest. Han är utexaminerad från Handelshögskolans MBA-program i General Management.

Christer har gjort många resor i och studier av andra kulturer för att hitta bra metoder för personlig utveckling. Det är främst Yoga och Nyplatonism som har inspirerat honom till att utveckla den moderna Psykologins paradigm.

Christer Claus – författare, psykolog och psykoterapeut

Författaren Christer Claus har arbetat som psykolog och psykoterapeut i 40 år, men är också invigd i ockultismens allra högsta kunskaper.

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Antiken 11
Kapitel 2: Hermetismens grunder 15
Kapitel 3: De tre renässanserna 47
Kapitel 4: Ockultismens snåriga utveckling 57
Kapitel 5: Den ockulta traditionen i litteraturen 75
Kapitel 6: Tarot och den ockulta invigningsvägen 107
Kapitel 7: Kollektivets utvecklingsnivåer 123
Kapitel 8: Invigningsvägen och Psykoterapi 133
Kapitel 9: Ljusbärarnas världssamfund 153

Solbönen

Du gudomliga sol,
som för oss döljer en outsäglig verklighet.

Mottag vår tacksamhet över att vi fått vakna upp till en ny dag.

Giv vår ande ljus,
Vårt hjärta värme
Skydda vår kropp 

Må det ske så.

Målning av Fyodor Andreyevich Bronnikov