Själens blommor – en bok om yoga

Den här boken handlar om Yoga, som betyder förening av de två flödena av solenergin Ha och månenergin Tha i den ljuskropp, som vi utvecklar genom andningsövningar och meditation. Detta kallades i alkemin för Conjunctio. Vår utvecklingsväg idag är svårare än tidigare i historien, men vår förståelse genom psykoterapins kunskaper är större än någonsin.

Vi kan genom Yoga och Psykoterapi i kombination, snabbt bli integrerade till de ljusbärare som är människans slutmål i evolutionen. Boken visar hur individens karma i form av psykologiska försvar kan bearbetas för att öppna upp de sju chakras – Själens blommor.

Författaren Christer Claus arbetar som psykolog och psykoterapeut. Han har utövat och studerat Yoga på flera Ashrams i Indien.

Boken säljs här:
ADLIBRIS – Länk ››   | BOKUS – Länk ››

Boken Själens blommor – en bok om yoga av Christer Claus
Ur boken Själens blommor

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Indiens sex Filosofisystem
Kapitel 2: Chakrasystemet och Laya-Yoga
Kapitel 3: Dharma-Människans Utvecklingsväg
Kapitel 4: Patanjali och Yoga Sutras
Kapitel 5: Psykoterapi från Patanjalis Yogaperspektiv
Kapitel 6: Psykoterapins Initialfas – försvaren som vår karma
Kapitel 7: Psykoterapins bearbetningsfas – känslorna som tillflöden
Kapitel 8: Psykoterapins slutfas – Integrationen av hela personligheten
Kapitel 9: Sanskara – Det morfogenetiska fältet
Kapitel 10: En psykologisk analys av en Gurus personlighet

Appendix 1 Yoga Sutras av Patanjali i översättning av Christer Claus
Appendix 2 Rorschachtest på Swami Sivananda

På bilden: Swami Vivekananda (1863–1902) en av de främsta yogis genom tiderna.