Monoteismens monopolspel
– religion som affärsidé

För tretusen år sedan i Byblos produceras mycket papyrus som börjar användas som en lukrativ affärsidé. Man säljer skyddsamuletter och olika sigill för att avvärja sjukdomsdemoner och olyckor. Ju större trovärdighet den egna guden har desto mer pengar får man in på kommersen. Även folk från andra kulter och religioner köpte för att vara på den säkra sidan. Sjöfolken ville gärna köpa detta beskydd inför sina resor, ungefär som man köper försäkringar idag. Monoteismen föds ur detta affärsmonopol.

Boken påvisar hur förlegade våra religioner är idag inför en global integration av kunskaper och insikter. Gammalt tankegods kan inte omfatta den förståelse som krävs i en alltmer komplex omvärld.

Boken säljs här:
ADLIBRIS – Länk ››   | BOKUS – Länk ››

Boken Monoteismens monopolspel av Christer Claus
Ur boken Monoteismens monopolspel

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Monoteismen uppkommer i Byblos
Kapitel 2: Monoteism som Fenomen och Konstrukt
Kapitel 3: Föräldralojalitet och Sykofantism
Kapitel 4: Monoteism och Psykologi
Kapitel 5: Monoteism och Psykiatri
Kapitel 6: Monoteism och Psykoterapi
Kapitel 7: Allsmäktigheten, Frälsaren och Världsbranden
Kapitel 8: Monoteism och Genusvetenskap
Kapitel 9: Monoteism som Politisk Ideologi
Kapitel 10: Ensamheten och Gud som låtsaskompis
Kapitel 11: Kärleksmonopolet och syskonrivaliteten
Kapitel 12: Judarnas berättelse från en hermeutiskt tolkningsram
Kapitel 13: De kristnas berättelse från en hermeneutisk tolkningsram
Kapitel 14: Muslimernas berättelse från en hemeneutisk tolkningsram
Kapitel 15: Monoteism som en enda Religion
Kapitel 16: Polyteism och Psykologi
Kapitel 17: Vad är Gud?
Psykoterapeutens slutord
Appendix 1 Conscientia

Bjuder ett mänskoöga
till stilla kärleksfest
oss, kyliga och tröga,
som folk är mest,
lägger som himmelsk läkning
för djupa själasår, en vän, fri från
beräkning, sin hand i vår,
synes en ljusglans sprida
sig kring vår plågobädd -
då sitter vid vår sida
en gud förklädd.