Mästaren från det Vita Mörkret

Det vita mörkret är det tillstånd man kommer in i då man öppnar sig och låter sig ”ridas” av en ande från den andra sidan. Detta är grunden för Voodoo, som har betraktats med fasa av västerlänningar, till den grad att det blivit till en genre för sig inom skräckfilmen. För oss är det hart när omöjligt att tränga igenom barriärerna av schabloner, så att vi kan få ett meningsfullt perspektivbyte på denna form av Shamanism. Kanske är det världens största religion och förmodligen den äldsta. Man säger inom Rada, som religionen kallas på Haiti, att det var Moses svarta hustru Sippora, som lärde judarna att omfatta denna urgamla tradition.

Boken Mästaren från det Vita Mörkret

I romanens form kan man lättare leva sig in i den mentalitet som genomsyrar en kultur och därigenom förstå det som frambringar dess religioners uttryck. Haiti var det land som först befriade sig från kolonialismen 1804. Flera av ledarna för revolten mot fransmännen var Houngans, präster inom Voodoo. Detta gör att denna religion har kunnat bevaras oförvanskad och så långt från kristet tankegods att inte ens socialantropologer kan förstå den. Denna bok är som en resa rätt in i Voodoo i form av en deckare. Men syftet är att vi ska få perspektiv på vår egen kultur. I Sverige har det politiska klimatet präglats av en hopplöshet, som i viss mån liknar den handlingsförlamande apati som har skapat dagens kaos i Haiti.

Sverige och Haiti har båda gängkrig och skjutningar. För att kunna ta till sig denna verklighet beskriver boken skeendena med humor för att lyfta upp det hela på en diskutabel nivå.

Huvudpersonerna Rainer och Lareina försöker bemästra övermäktiga och övernaturliga krafter. Kommer de att lyckas? Kommer det goda att vinna? Läs boken 😊.

-------------------------------------

Boken säljs här:
ADLIBRIS – Länk ››   | BOKUS – Länk ››

-------------------------------------

Erzulie Freda
Damballah Wedo
Baron Samedi