Den ockulta vägen

Den här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden. Detta kan också jämföras med Yoga som betyder förening.

Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos.

Författaren Christer Claus har arbetat som psykolog och psykoterapeut i 40 år, men är också invigd i ockultismens allra högsta kunskaper.

Boken säljs här:
ADLIBRIS – Länk ››   | BOKUS – Länk ››

Boken Den ockulta vägen av Christer Claus
Ur boken Den ockulta vägen

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Antiken
Kapitel 2: Hermetismens grunder
Kapitel 3: De tre renässanserna
Kapitel 4: Ockultismens snåriga utveckling
Kapitel 5: Den ockulta traditionen i litteraturen
Kapitel 6: Tarot och den ockulta invigningsvägen
Kapitel 7: Kollektivets utvecklingsnivåer
Kapitel 8: Invigningsvägen och Psykoterapi
Kapitel 9: Ljusbärarnas världssamfund

Ur boken Den ockulta vägen

Solbönen

Du gudomliga sol,
som för oss döljer en outsäglig verklighet.

Mottag vår tacksamhet över att vi fått vakna upp till en ny dag.

Giv vår ande ljus,
Vårt hjärta värme
Skydda vår kropp 

Må det ske så.

Målning av Fyodor Andreyevich Bronnikov