Serapeions förlag


Serapeions förlag har gett ut sju böcker av författaren Christer Claus som har arbetat som psykolog och psykoterapeut i 40 år, men som också är invigd i ockultismens allra högsta kunskaper. Han har utövat och studerat Yoga på flera Ashrams i Indien och varit lärare i religionskunskap.

Boken Mästaren från det Vita Mörkret av Christer Claus

Mästaren från det Vita Mörkret

En roman i den outrerade genre som kallas kioskdeckare. Det är också en satir över svensk naiv godtrogenhet; kaotisk sjukvård; orkeslösa poliser och en tafatt allmänhet.

LÄS MER OM BOKEN ››

Det självklara flödet av Christer Claus

Det självklara flödet – om ledarskapets ledarskap

Dagens ledare kan lära av taoistiskt processtänkande. Kejsar Wen, som skrev ”Förändringarnas bok” utgick från metaforer tagna från naturen. Jesus hittade sina liknelser från människors vardag.

LÄS MER OM BOKEN ››

Ondskans rötter av Christer Claus

Ondskans rötter

Boken beskriver ondskan som ett uttryck för en inre vanmakt som tar yttre form i maktanspråk och förtryck. Den förstärks i grupper där ett hierarkiskt apflocksbeteende uppkommer under en yttre kris.

LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Kärlekens närvaro av Christer Claus

Kärlekens närvaro – om att älska på riktigt

Den verkliga Kärleken kan inte förstås utan bara upplevas. Det går inte att skriva om den. Men boken är en handbok för alla som vill komma närmare kraften i vår djupa innerliga Kärlek bakom livslögner och försvar.

LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Monoteismens Monopolspel av Christer Claus

Monoteismens Monopolspel – religion som affärsidé

Boken har flera tankegångar som tillsammans ska generera en ny insikt om det som kallas för Monoteism. Dessa religioner handlar om en gud som är en mental konstruktion och inte om Gud som det fenomen man möjligen kan få en upplevelse av.

LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Själens blommer – en bok om yoga av Christer Claus

Själens blommor – en bok om yoga

Den här boken handlar om Yoga, som betyder förening av de två flödena av solenergin Ha och månenergin Tha i den ljuskropp, som vi utvecklar genom andningsövningar och meditation.  Detta kallades i alkemin för Conjunctio.

LÄS MER OM BOKEN ››

Boken Den ockulta vägen av Christer Claus

Den ockulta vägen

Den här boken är sui generis; den kan inte jämföras med något du läst tidigare. Boken handlar om den mystiska förening inom alkemin som kallas Conjunctio, ett andedop i den kosmiska elden. Boken kan läsas som en idéhistorisk exposé över ockultismen, men också som en handbok för mötet med Kosmos.

LÄS MER OM BOKEN ››