Moses stentavlor äntligen reviderade!

Christer Claus
2 mars 2012

De monoteistiska religionerna, som har sina rötter i bronsålderstänkande, brukar
yvas över att de tillämpar de etiska grundsattser som stod nedskrivna på Mose
stentavlor. Där talas det om religiös intolerans; föräldrars ensidiga tolkningsföreträde
över sina barn och kvinnan som en varelse utan rätt att uttrycka sina behov. Kanske
var detta nödvändigt för att hålla ihop en bronsåldersstam, men idag minner
dessa stentavlor om en föråldrad och vidrig människosyn som primitiva folk
använder sig av för att upprätthålla förtryck.

Här har jag nu reviderat stentavlorna till 10 bud som handlar om människans
etiska utveckling utifrån hennes själsliga (känslomässiga) behov. Fortsätt
gärna och revidera dessa bud. Det behöver nog varje generation göra.

Själens tio bud

1. Du ska ha
medkänsla med folken i deras gudstro. Ingen religion är bättre eller sämre än
andra, utan de speglar endast dessa folks olika svagheter. I denna din förståelse
kan du se det som är bakom och det innersta i andra människor.
På så sätt förstår du också din egen innersta potential—din Själ.

2. Vila i
ditt innersta som i ett tempel. Vörda din inre Själ i detta tempel så får du
också självrespekt att verka i livet. I den djupaste vilan finns också fröet
till de största av handlingar.

3. Visa aktning mot dina barn och vet att dessa
inte har vuxenvärldens förpliktelser mot dig. Det goda du ger dem kommer att
bära frukt till dina barnbarn och barnbarnsbarn och ge ditt namn ära även om
hundra år.

4. Du ska
inte söka makt utan hellre ta personligt ansvar. Då kommer du endast att sätta
hårt mot hårt i de sammanhang av ansvar där det är nödvändigt; som att i
nödvärn försvara din familj och dina vänner då de är hotade.

5. Var
sann mot dig själv och andra. Lova inget du inte kan hålla och bryt banden med
människor som vill pressa dig till falska lojaliteter.

6. Du ska
ha respekt för andras ägodelar och känslor. Tillskansa dig inte saker eller
fördelar från andra, utan ge åt dem som behöver. Själen öppnas utåt. Den
karisma du vinner i detta drar till sig de rätta sammanhangen för dig. Den
tjuvaktige och girige däremot dör en andlig kvävningsdöd medan han lever.

7. Ställ
upp för andra som är värda det. Ditt civilkurage gör att du då får de rätta
vännerna. Dessutom gör ditt renommé att andras falskhet faller tillbaka på dem
själva.

8. Slösa
inte kraft på att jämföra dig med vad andra har och vad du inte har. Den som
har vunnit sin Själ är den rikaste i denna värld.

9. Slösa
inte kraft på att jämföra dig med vad andra är och vad du inte är. Den som har
funnit sin Själ är större än någon världslig potentat.

10. Låt
inte någon religion eller ideologi beröva dig den frihet som gör att du kan vara
dig själv och sprida det bästa av dig själv i världen. Vet att absoluta dogmer
går mörkrets väg. Din egen innersta Själ ser det unika i varje enskild människa
och kan hjälpa dig att möta denna din nästa efter hennes specifika behov.