Breivik – viktig att förstå

Christer Claus
24 april 2012

Det är märkligt att Breivik är så svårdiagnosticerad för rättspsykiatrin. Jag skrev en artikel om psudokrigaren för American Journal of Forensic Psychiatry (The Armageddon-syndrome. Vol 20: 1-14 (1999)). Det verkar som det inte har hänt något i förståelsen av tidiga personlighetsstörningar på 13 år. Breivik är som vilken annan pseudokrigare sort av massmördare som helst. Skillnaden är bara den att han är mer sofistikerad eftersom han är mer begåvad än många övriga massmördare. Ändå är personligheten organiserad på ett likartat sätt. Här nedan följer mina fem kriterier på det jag kallar Harmageddon-syndromet.

Harmageddon-syndromet:

1. Vapenfetischism: Pseudokrigaren behandlar sina vapen som sina barn och ”umgås” med dem.

2. Överdriven idealisering: Pseudokrigaren har en föreställd upplevelse av att han har en stark
inre förbundenhet med någon person. Exempelvis kan han tro att om Hitler levde skulle han valt honom som den bäste hjälten.

3. Hjälte-komplexet: Han vill gärna ha en uniform och vara en del av en hierarkisk pseudofamilj.

4. Slutstridskänsla: Pseudokrigaren längtar efter den ”avgörande striden”. Här kan han kompensera sin låga självkänsla och tro att han kan få en momentan erkänsla i samhället eller någon grupp.

5. Pseudokrigaren har generaliserade projektiva försvar så att han anklagar invandrare, kvinnor eller t.o.m. djur. Det här är ett förnekande av hans inre rädsla för att själv befinna sig i samma position och därigenom komma i kontakt med sin inre vanmakt.

Det är från början en anknytningsstörning som alltså uppkommit före två års ålder. Ett barn utan kontakt med en betydelsefull person som kan få honom att känna sig sedd och älskad. Det här leder till att den inre världen och fantasin blir mer betydelsefull. Breivik aldrig upplevt livet som en källa till glädje, men dataspelet ”Call of Duty” har gett honom en upplevelse av att hans osorterade affekter är berättigade. Han uppvisar det man kallar ”smiling depression”—en tidig deprivation som alltid funnits där att den är som en del av en själv. Breivik vet inte ens om sin tomhet eller depression—han har ju aldrig upplevt något annat. Det hade gått att behandla Breivik i en bra Psykoterapi om han nu hade fått det i sin ungdom. Jag använder mig själv av Hypnos för att rekonstruera en känslomässigt meningsfull barndom som aldrig funnits.

Som vanligt så får jag väl skäll för att jag förklarar och förstår en mördares personlighet som om det vore liktydigt med att vilja desavouera det personliga ansvaret hos en mördare. Jag vill bara poängtera att dessa ovanliga brott inte skulle finnas om vi hade en kultur i vårt samhälle där vi bättre förstår anknytningsstörningar.