Artiklar av Christer Claus

Artiklar som avser att belysa fenomen i samhället från helt nya perspektiv. Här ser Christer Claus människan som "sub specie eternitatis".

Christer Claus

Christer Claus är en erfaren organisationspsykolog och psykoterapeut. Christer har studerat shamankulturer och västerländsk esoterism. Christer forskar i rättspykiatri på Karolinska Institutet i Stockholm, samt driver ledarskapsinstitutet Serapeion.